LogoAdVanDerHelm
  • 350x900 Rotterdamsebaan zegening2
  • 350 height vredesplein
  • 350 height adintorentje

Inzegening van de eerste steen van het crematorium

2021 9 5 Hoogmis St Barbara I 2021 9 5 Hoogmis St Barbara II 2021 9 5 Hoogmis St Barbara III

Op zondag 5 september ontving ik als geestelijk adviseur van de stichting RK begraafplaatsen PAX in verband met het honderdjarig bestaan van de begraafplaats St Barbara (Binckhorst) de bisschop en mgr Cavalli, de apostolisch nuntius, voor een feestelijke eucharistieviering. Veel nabestaanden waren gekomen om dit mee te vieren. Het was niet alleen een dankbare terugblik, maar ook een hoopvol uitzien naar de toekomst: de plannen voor een crematorium zijn zover gevorderd dat begonnen kan worden met de bouw van dit katholieke crematorium op de begraafplaats St Barbara. De eerste steen werd aan het einde van de viering gezegend.

2021 9 5 Hoogmis St Barbara V 2021 9 5 Hoogmis St Barbara IV

Begraafplaats Sint Barbara

Tussen de A12, DTF autoverhuur en Bouwmaat Den Haag
achter een weggetje met poorten
fluistert het groen rond het sterretjesveld
bungelen gieters aan haken
strijkt de hand van een moeder, broer, dochter langs een foto
een naam
dansen Surinaams-Nederlandse dragers de kist tussen de hagen
zingt de trombone schor van later

Waar het waait
Waar de bloesem valt
tussen de graven
de engel waakt over het verstrooiveld
loop ik tussen begin en einde
alpha en omega
door het glazen huis met de stoelen

Al honderd jaar de paden, de stenen, de steenhouwers,
Vroeger de koffie met cake, nu prosecco of vuurwerk
omdat de overledene daar zo van hield
Hoe herdenken op zoveel manieren kan zoals
er zoveel mensen zijn, stemmen, talen
elk begin een einde kent waarvan iets achterblijft

Waar het windstil
waar de kaarsen per stuk 50 cent in de dagkapel
waar katholieken, binnenstadbewoners, Sinti, Roma, Surinaamse Nederlanders,
Ghanese stamhoofden en kunstenaars liggen begraven

Waar besluitvorming traag
Waar al in 1964, mijn geboortejaar, werd vergaderd
over de bouw van een crematorium dat nu
gebouwd gaat worden – op nieuwe grond

Na twee jaren waarin alles anders was, kleine
begrafenissen, op afstand, niet te dichtbij waar je dichtbij wil zijn
denken we aan wie toen ziek werden en er niet meer zijn
lopen we over het knerpende grind

waar mensen elkaar ontmoeten
waar het regent waar de zon de ochtend in bloei zet
waar de tijd zich neervlijt tussen onze voetstappen