LogoAdVanDerHelm
  • 350x900 Rotterdamsebaan zegening2
  • 350 height adintorentje
  • 350 height vredesplein

Nieuwe benoeming in Zoetermeer

De bisschop van Rotterdam heeft mij benoemd als parochieadministrator van de H. Nicolaasparochie te Zoetermeer met ingang van 1 mei. Tot die datum was de parochie sinds het vertrek van pastoor Jaap van de Bie zonder leiding, terwijl er grote kwesties rond reorganisatie en kerksluiting aan de orde zijn. Daarom heeft de bisschop een dringend beroep op mij gedaan. Per 1 september zal de benoeming worden omgezet in die van pastoor van de parochie. Tot die tijd bouw ik mijn activiteiten in de parochie Maria Sterre der Zee af.

Ik blijf rector van de kerk van Antonius van Padua (Boskant) waar de zusters van het Mensgeworden Woord hun activiteiten van gastvrijheid, gebed en aanbidding organiseren. Ik blijf eveneens voorzitter van de Haagse Gemeenschap van kerken. Bovendien blijf ik voorzitter van de stichting Prinsjesdagviering. Ik blijf ook in Den Haag wonen; mijn werk voor de parochie in Zoetermeer gebeurt vanuit het parochiebureau aldaar.

Op 12 september zal vicaris Lex van Deelen mij in mijn nieuwe functie installeren. Op 26 september neem ik afscheid van de parochie in Den Haag tijdens een eucharistieviering in de kerk van de H. Jacobus.