LogoAdVanDerHelm
  • 350x900 Rotterdamsebaan zegening2
  • 350 height adintorentje
  • 350 height vredesplein

Bezoek Haagse Gemeenschap van Kerken aan Duindorp, Scheveningen

Zondag 22 december heeft een delegatie van het bestuur van de HGK de kerstzangdienst van de Prinses Julianakerk in Duindorp bezocht. Ook een vertegenwoordiger van de CU/SGP gemeenteraadsfractie was aanwezig, mevrouw Judith Klokkenburg. De aanleiding was de onrust die de laatste weken in de wijken Duindorp en Scheveningen en andere stadsdelen merkbaar was. Het aflasten van de vreugdevuren op het strand leidt tot frustratie en onrust.

Na afloop van de dienst was er een gesprek met ds Thijs en enkele gemeenteleden. Zij benadrukken dat er bij de bewoners in de wijk een grote saamhorigheid is. Mensen kennen elkaar en steunen elkaar. De onrust die is ontstaan en waarover uitgebreid bericht is, weerspiegelt niet de hele werkelijkheid. Er is meer aan de hand dan alleen onrust vanwege de jaarwisseling. De sociale problematiek is dieper geworteld en die speelt op de achtergrond een grote rol. Oplossingen kunnen niet gevonden worden indien deze problematiek niet meegenomen wordt.

De onrust van de afgelopen weken heeft echter wel geleid tot het aflasten van enkele evenementen en mensen durven ’s avonds niet altijd de straat op. Toch zijn er vele goede krachten werkzaam in deze stadsdelen en zijn er veel mensen, vanuit de kerken en vanuit andere instellingen, die een bijdrage willen leveren aan een feestelijke en gezellige jaarwisseling voor iedereen. Dat vraagt luistervaardigheid en luisterbereidheid van alle kanten.

Als Haagse Gemeenschap van Kerken wensen we alle inwoners van de stad en met name de bewoners van Duindorp en Scheveningen vredige kerstdagen en een rustige jaarwisseling. We spreken de wens uit dat gesprekken tussen inwoners en de gemeente Den Haag tot een bevredigende invulling van de festiviteiten van de jaarwisseling leiden. Als HGK zoeken we naar kanalen om indien nodig een bemiddelende rol te spelen.

Ad van der Helm, voorzitter

Den Haag, 23 december 2019