LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging vierde zondag van Pasen, 11 mei 2014

Lezingen
Handelingen 2,14a.36-41
Psalm 23
1 Petrus 2, 20b-25
Johannes 10, 1-10

Woord van welkom
Welkom in deze viering van de goede Herder. Kennen we de Herder? Volgen we de Herder? Herkennen we zijn roepstem? Durven we het aan nieuwe stappen te zetten? De Herder is niet zozeer een verzamelaar van schapen, maar een wegwijzer die met ons meegaat. Als Christus ons roept en wij zijn stem volgen, kunnen we ons leven veranderen en vernieuwen. Het is eeuwig leven dat we dan krijgen.

Gisteren hadden we hoog bezoek in de pastorie: we ontvingen minister Timmermans en de Dalai Lama die samen met bisschop Woorts en andere geestelijke leiders spraken over het belang van godsdienst voor de samenleving. Het was een bijzonder moment om deze mensen bij elkaar te hebben: herders van verschillende kudden die een bijdrage willen leveren aan de menswaardigheid van de samenleving. Laten we ook trouw zijn aan onze eigen kudde en gestalte geven aan onze eigen roeping.

Lees meer

Verkondiging derde zondag van Pasen, 4 mei 2014

Lezingen
Handelingen 2,14.22-32
Psalm 16
1 Petrus 1, 17-21
Lucas 24, 13-35

Woord van welkom
Op deze derde paaszondag lopen we mee met de EmmaĆ¼sgangers. Zij zijn vol van herinneringen aan het verleden. Het gebeuren met Jezus van de laatste dagen, zijn lijden en sterven, lijken voor hen niet te kloppen met de rest van zijn leven. De vreemdeling die zij ontmoeten, laat juist zien dat dit wel klopt. Mozes en de profeten hebben al voorzegd dat de Messias zal komen en dat Hij ondanks zijn gerechtigheid toch zal sterven.

Deze dagen van dodenherdenking en bevrijding vervullen ons ook van herinneringen. We denken in het bijzonder in dit jaar ook aan de eerste Wereldoorlog die misschien wel voor een groot deel aan Nederland is voorbijgegaan, maar niettemin een enorme dodelijke oorlog was. Dit herdenken loopt voor ons uit in de viering van de eucharistie. Christus voedt ons met zijn aanwezigheid en het herdenken krijgt een fundament in het offer van dank dat we de Heer brengen. Mogen wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor onze samenleving en de democratie.

Lees meer

Verkondiging tweede zondag van Pasen, 27 april 2014

Lezingen
Handelingen 2,42-47
Psalm 118
1 Petrus 1,3-9
Johannes 20,19-31

Woord van welkom
Op deze tweede paaszondag vieren we Gods barmhartigheid. Het grootste wonder van Pasen is dat God ons nieuw leven schenkt. Dat leven is tastbaar. Voor de apostel Thomas is het tastbaar in de wonden van Christus: het lijden is ondergeschikt gemaakt aan het leven, in plaats van andersom. Voor de eerste christengemeenschappen is het een nieuwe manier van samenleven. Het wordt beschreven in de eerste lezing: alles gemeenschappelijk, trouw en eensgezind, bidden, en eten, eenvoud, in de gunst bij het volk. Een nieuwe toon is gezet voor de menselijke samenleving: zo kunnen mensen ook met elkaar leven.

De kerk is als hoedster van die manier van leven bedoeld. Ook al maken we dit niet altijd waar: dit ideaal beeld willen we niet loslaten en steeds weer worden er nieuwe initiatieven genomen in het klein, in kloosters, in kleine gemeenschappen, om het weer inhoud en gestalte te geven.

Lees meer