LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 28 maart 2024, Witte Donderdag

Lezingen
Exodus 12, 1-14
Psalm 116
1 Korinthe 11, 23-26
Johannes 13, 1-15

Welkom
Welkom aan het begin van deze drie heilige dagen. De komende dagen trekken we met Jezus mee op zijn moeizame tocht door Jeruzalem. In deze dagen wordt duidelijk wat de gezindheid is van de mensen. Welke keuzes maken de leerlingen? Welke keuzes maken de Schriftgeleerden en de Farizeeën? Welke keuzes maakt Pilatus? Welke keuzes maken wij? Wij zijn gekomen om Jezus te volgen, om ons door Hem de voeten te laten wassen, om met Hem het Brood te breken. Kunnen we deze dagen onze keuze versterken en verdiepen? Durven we met open ogen de wereld in te kijken waar veel keuzes gemaakt worden die mensen juist tegen elkaar opzetten en uit elkaar drijven? Witte Donderdag is de dag van de vriendschap, maar evenzeer de dag van het verraad. Moge de Geest ons inspireren tot trouw en onderlinge bemoediging.

Homilie
Broeders en zusters, vrienden van de Heer
Voeten zijn misschien wel de meest onderschatte lichaamsdelen. Pas wanneer je niet meer op je benen kunt staan en niet meer zelfstandig kunt lopen, besef je het vele werk dat je voeten al die jaren hebben geleverd. Voeten dragen de boodschapper en brengen de mens op zijn/haar bestemming. Zij zijn het fundament waarop iemand rust. Met je voeten kun je kiezen om je levenskeuzes uit te voeren en je leven een richting te geven. Als je je voeten laat verzorgen, besef je hoeveel ze te verduren hebben in het leven. In de tijd van Jezus was dat misschien nog wel meer het geval omdat het schoeisel toen minder beschermend was dan in onze dagen. Voeten kunnen gemakkelijk beschadigd raken en vervormd. Goede voetzorg doet heel de mens goed.

De voetwassing is daarmee een dienst aan de hele mens. Je hoeft dus niet meer helemaal gewassen te worden: de voetwassing betekent totale dienstbaarheid. Het gebaar van dienstbaarheid waarbij iemand door de knieën gaat, schept een band die onuitwisbaar is. Jezus transformeert de relatie met zijn leerlingen: zij worden door hem vrienden genoemd. Op deze laatste avond van zijn leven geeft Hij zichzelf: Zowel in de voetwassing als in de eucharistie geeft Hij ons bovendien het teken dat wijzelf drager worden van zijn aanwezigheid in deze wereld. Bij de leerlingen blijft het echter allemaal zeer kwetsbaar. Ondanks de diepe indruk die het gebaar op allen maakt, is het 24 uur later allemaal vergeten. Zij verdwijnen van het toneel, zij laten zich, behalve Johannes, niet meer zien onder het kruis.

Het gebaar van de voetwassing dat als het ware Johannes’ versie van de Eucharistie is, zal toch – ondanks alles – vruchten dragen. Als na Pinksteren de heilige Geest, de Geest van de verrezen Heer, bezit neemt van de leerlingen, zijn ze niet meer te houden: op hun beurt gaan zij de wereld in om mensen aan zich te verbinden en gemeenschappen van Brood en Wijn te bouwen. Gemeenschappen waar mensen zich aan elkaar schenken en waar vriendschap en trouw aan elkaar, ongeacht meningen, huidskleur, sociale herkomst etc, het fundament vormen.

Het Brood dat we ontvangen vanavond, brengt ons in contact met Jezus, sterker nog, het Brood brengt ons zijn aanwezigheid. Het Brood nodigt ons uit om in deze wereld de weg te gaan van Jezus, om zelf te zijn als Jezus. Met als enige boodschap zijn liefde en toewijding. Dat zal de wereld kunnen veranderen. Laten we deze avond in de stilte besluiten met de overtuiging dat dit gebaar van de voetwassing de wereld zal kunnen veranderen. Het zal beginnen bij onszelf, maar het draagt de kiem van een nieuwe wereld in zich. Dat is het begin van Pasen. Amen