LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging gezinsviering Goede Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk, 2023

Welkom op deze kerstavond
Buiten is het regenachtig en somber. - Hier brandt de kachel en is het licht ontstoken.

Buiten klinken berichten van oorlog en hongersnood, van conflicten die slachtoffers maken. Zelfs in het Heilig Land zijn duizenden slachtoffers gevallen van buitensporig geweld. - Hier klinkt de boodschap: Eer aan God in den hoge en vrede op aarde voor alle mensen.

Buiten kunnen mensen elkaar veroordelen en hard zijn tegen elkaar. Uit angst voor elkaar sluiten mensen zich op achter hun muren. - Hier laten we ons hart raken door Gods tederheid en zijn barmhartigheid.

Deze kerstnacht is een hoopvolle nacht in een donkere wereld. Veel mensen vinden het moeilijk in deze tijd Kerstmis te vieren. Maar wij houden ons vast aan dit feest omdat wij in de ogen van het Kind Gods liefde herkennen. In zijn geboorte lezen wij af dat God de wereld niet verlaten heeft. Wij willen mensen zijn die Licht verspreiden, mensen die onze kinderen leren dat het mooi is om mens te zijn, dat het mooi is elkaar te vertrouwen en elkaar te vergeven. Het Kind heeft een boodschap die deze wereld hard nodig heeft. Wij willen die boodschap weer opnieuw ontvangen, ons laten raken. Ik wens ons allen een viering waarin we de nabijheid van Gods licht ervaren.

Homilie
Dat is gek: de dieren praten. Het lijkt wel een sprookje. Het is te mooi om waar te zijn. De os en de ezel praten met elkaar over wat ze om zich heen zien gebeuren. Ze krijgen bezoek van jonge ouders en dat zijn ze niet gewend. Stel je toch voor dat de dieren met ons zouden kunnen praten! Ik denk dat ze dan ook kunnen vertellen hoe zij het vinden dat het met de wereld gaat en met de natuur. Ze zouden ons vragen, waarom de mensen leven zoals ze leven en waarom ze zoveel nodig hebben dat ze uit de aarde halen. “Kan het niet wat minder?” zouden ze misschien vragen. De os en de ezel zijn nu even met iets anders bezig. Ze zien de geboorte van een kind. Dat maken ze niet vaak mee, want de wereld van mensen en dieren zijn meestal van elkaar gescheiden, maar dit Kind maakt het anders. Door dit Kind komen al die werelden bij elkaar. De jonge ouders en hun Kind in de stal, de herders en hun schapen, de engelen uit de hemel. En we weten dat er straks ook nog wijzen uit het Oosten zullen komen.

Het lijkt ineens of de tegenstellingen tussen mensen er niet meer toe doen. Er is iets dat belangijker is. Dit Kind brengt mensen bij elkaar. En als we heel dicht bij elkaar staan, moeten we niet alleen naar het Kind kijken, maar ook naar elkaar. Wat zien we dan als we goed kijken? Natuurlijk; eerst zie je het uiterlijk, welke kleren iemand aan heeft, je hoort de taal, je ziet of iemand ouder is of jonger, je vraagt je af waar hij of zij vandaan komt. Misschien kun je ook beter kijken! Kun je iemand in de ogen kijken? Kun je zien waar hij of zij naar verlangt? Kun je begrijpen uit welke leven iemand komt? Om het maar even ingewikkeld te zeggen: kun je je in hem of haar verplaatsen?

Dat is wat het Kind wil doen: je ogen openen voor de mensen die met jou in de wereld leven. De os en de ezel zijn al even verbaasd dat zij dit allemaal om zich heen zien gebeuren. Er wordt niet alleen een Kind geboren. Er wordt zelfs een nieuwe wereld geboren, een wereld waar vrede geen onmogelijkheid is, een wereld waar de dieren spreken, een wereld waarin iedereen zich mag uitspreken, een wereld waar geluisterd wordt.

Het lijkt ver weg. Het lijkt onmogelijk. En toch als wij dit ideaal opgeven, is er geen hoop meer voor de wereld. Wij hier koesteren iets heel bijzonders met elkaar. En ik wens u toe dat u dit vast houdt voor het komend jaar. Geef het niet op en laat het niet los. Omwille van onze kinderen en hun kinderen: ook voor hen moet er een wereld zijn waarin zij veilig kunnen zijn, waarin zij kunnen opgroeien in vrede. We moeten hun niet alleen de middelen geven, maar vooral de hoop, dat een wereld van vrede mogelijk is. We weten dat we die stukje bij beetje moeten opbouwen, weer vinden en hervinden, weer herstellen en vernieuwen. Het Kind kijkt ons aan en vraagt: zie de mogelijkheden om de wereld te herstellen, om te beginnen om je heen. Daarom vieren we deze Kerst in donkere tijden: om de hoop op vrede en licht niet op te geven. Dit Kind is Christus, de vredevorst en wij die als christenen zijn naam dragen, zijn geroepen zijn boodschappers te zijn. Ik wens u daartoe zijn inspiratie.

In die zin wens ik u: Zalig Kerstmis