LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 24 december 2023, vierde zondag van de advent

Lezingen
2 Samuël 7, 1-5.8b-11.16
Psalm 89
Romeinen 16, 25-27
Lucas 1, 26-38

Woord van welkom
Deze laatste ochtend voor Kerstmis komen we bij elkaar om de vierde kaars te ontsteken. De aankondiging en de geboorte vallen dit jaar extreem dicht bij elkaar. De vierde kaars staat symbool voor David die een prachtige tempel wil bouwen voor God, maar God zoekt geen woning van steen en hout. Hij maakt voor Zichzelf een huis in de mens zelf. David begrijpt dat hijzelf de opdracht heeft om ruimte te geven aan Gods belofte. Wij staan in zijn voetsporen om in deze wereld zelf Gods belofte door te geven. We bezinnen ons op de boodschap van de engel die nieuw leven aankondigt.

Homilie
Broeders en zusters, vrienden van de Heer,
Vorige week had ik een interreligieuze bezinning. Dat was hier in Zoetermeer, en we spraken met mensen van tien stromingen We spraken over God. Er zijn veel namen voor God en we denken dat onze naam de mooiste is. Maar als we echt op zoek gaan, ontdekken we nog veel meer namen voor God. God is oneindigheid.

Het probleem van David is dat hij de oneindige God wil opsluiten in een tempel. Zijn bedoeling is goed, maar wie God opsluit in een gebouw loopt het risico, dat God onbeweeglijk wordt. David loopt het risico dat hij God gebruikt om zijn macht te vestigen, maar hij luistert naar de raadgeving van de profeet en richt zich op het geluk van het volk dat onder zijn regering in vrede leeft. Deze periode wordt de grootste bloeiperiode van Israël. Nog steeds denkt Israël met liefde en dankbaarheid terug aan David.

In dat spoor komt de engel naar Maria en spreekt haar van de troon van David. Een nieuwe oneindigheid wordt door de engel opgeroepen: niet in ruimte maar in tijd. God zal zijn rijk voor altijd vestigen. Dat is een rijk dat herinnert aan de bloeitijd van Israël. Maria spreekt haar Ja-woord uit en wordt zelf de woning van de Allerhoogste. In de laatste dag van voorbereiding op het kerstfeest kunnen we ons afvragen hoe we Kerstmis moeten vieren. Vooral door ja te zeggen vieren we Kerstmis. Ja op God, ja op zijn vrede en gerechtigheid, ja op de naaste die wij ontmoeten. Terwijl de wereld vaak nee spreekt, negatief, afwijzend, veroordelend, spreken wij met Kerstmis ons ja-woord uit. Ja, wij willen ruimte maken voor Gods gerechtigheid, ja we willen ruimte maken voor hoop op vrede. Terwijl we in de wereld het tegendeel zien, spreken we met elkaar ons geloof uit, dat vrede in ons hart komt wonen. Amen