LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 14 april 2022 Witte Donderdag

Lezingen
Exodus 12, 1-14
Psalm 116
1 Korinthe 11, 23-26
Johannes 13, 1-15

Welkom
Welkom aan het begin van deze drie heilige dagen. De komende dagen trekken we met Jezus mee op zijn moeizame tocht door Jeruzalem, een tocht die een opgang is, maar ook een uittocht. De derde stap is dan een intocht. Deze drie thema’s kunnen ons bezighouden de komende drie dagen.

Witte Donderdag is de opgang naar de bovenzaal, de opgang van Jezus naar Jeruzalem, de opgang van de leerlingen naar de vriendschap met Jezus met als hoogtepunt de eucharistie en de voetwassing. Het priesterschap is uitdrukking van die opgang: het priesterschap is dienstbaar aan de opgang van de geloofsgemeenschap naar de vriendschap met God in Christus.

Goede Vrijdag is de uittocht uit het leven, zoals Jezus die al besprak met de twee mannen op de berg Tabor bij zijn verheerlijking: met Mozes en Elia sprak hij over zijn uittocht uit het leven, zijn lijden dat Hij in Jeruzalem zal voltrekken.

Pasen betekent vernieuwd binnen gaan in het leven. Een intocht met de geloofsleerlingen die die avond de kerk binnen trekken. Alle gelovigen zullen in die nacht opnieuw door het geheim van Gods aanwezigheid in deze wereld binnen gaan.

Ter opening van de heilige drie dagen bidden we de schuldbelijdenis om uit te spreken dat we niet altijd in beweging zijn gekomen voor het Evangelie, maar vaak ook stil afgewacht hebben.

Homilie
Broeders en zusters,
De uittocht uit Oekraïne verloopt niet zoals de uittocht uit Egypte. Mensen komen met allerlei vervoersmiddelen, met treinen, auto’s. Soms worden ze opgehaald uit het Westen van Europa. Anderen komen via familie ergens terecht waar ze opgevangen worden. Er is geen ritueel geweest zoals in Egypte, maar ik zie wel degelijk overeenkomsten met de uittocht uit Egypte. Men vlucht weg uit een land waar geweld en dood heerst, men vlucht weg voor angst in de hoop een nieuw bestaan op te bouwen. Men droomt ook van een veilige toekomst. Het evenwicht dat we dachten te hebben gevonden in ons Europa blijkt verpletterd en verbroken. We kunnen ons niet meer verschuilen achter een mooie façade van welzijn en amusement.

Wat betekent het in deze gebroken wereld, dat er een verbond is? We horen het Paulus uitspreken als de kern van het Laatste Avondmaal: een verbond. Is er een verbond met ons gesloten? Wat betekent dit in een wereld die gebroken is? Juist deze avond van Witte Donderdag laat zien hoe vriendschap kan ontaarden in verraad en verloochening. De vrienden vieren het Pesach en herdenken het verbond van God met zijn volk. Het verbond heeft hen één gemaakt, één volk, één verbond, één God. Maar die vriendenkring wordt wreed verstoord door het verraad van Judas die de kring verlaat om Jezus uit te leveren. Hij laat de andere leerlingen in verwarring achter: ook zij zijn niet meer zo zeker van hun loyaliteit. Zodra in Gethsemane de eerste soldaten hun wapens laten zien, zijn ze gevlogen. Terwijl de avond met optimisme en vrolijkheid begint, eindigt deze met verwarring en onrust en teleurstelling, met als dieptepunt de doodsnood van Jezus in Gethsemane.

Het verbond dat met ons gesloten is, kan in de omstandigheden van nu zijn kracht doen gelden. Dit verbond betekent ook de gave van Lichaam en Bloed. Jezus geeft zich helemaal. Hij geeft zijn leven. Wat voor zin heeft dat? Dat zal blijken met Pasen wanneer God een teken geeft dat dit verbond oneindig is. Het eindigt niet met de dood van Jezus aan het kruis. Het eindigt niet met de ondergang van vrede in Europa. Het eindigt niet in de ellende van de vele vluchtelingen die de wereld kent. Als we durven geloven dat God zijn Zoon Jezus door de dood heen heeft gehaald en nieuw leven heeft gegeven, geeft dat ons de opdracht om aan onze kant van het verbond nieuwe levenskansen te geven aan allen die in nood zijn.

De voetwassing straks is teken van dat verbond: zoals wij als pastores dienstbaar zijn aan parochianen, zijn wij als parochiegemeenschap dienstbaar aan de samenleving van Zoetermeer, als Kerk zijn we dienstbaar aan de wereld. Kunnen wij onze kant van het verbond onderhouden en in een wereld van duisternis en oorlog een geloofsgemeenschap van liefde en dienstbaarheid zijn? Amen