LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging Hemelvaart van de Heer, 13 mei 2021

Lezingen
Handelingen 1, 1-11
Psalm 47
Efeziërs 4, 1-13
Marcus 16, 15-20

Welkom
Deze veertigste dag is de dag van het afscheid: Pasen komt in een nieuwe fase. Jezus geeft als het ware de laatste instructies en keert terug naar de Vader. Er is voldoende uitgezaaid waar de apostelen en leerlingen verder mee kunnen werken. De wereld wordt aan hen toevertrouwd: "Mannen van Galilea wat staan jullie naar de hemel te kijken?"

Waar richten wij onze blik op? Vandaag kijken we naar Jeruzalem en het heilig Land waar de hemel verstoord wordt door raketten en geloei van sirenes, beelden van dood en verderf. Ook waar Joden en Palestijnen in steden samenleven, lopen de spanningen uit op geweld. Laten we in deze viering bidden voor vrede en beseffen hoezeer vrede kostbaar en kwetsbaar is. We houden een moment stilte in acht voor de vrede in het Heilig Land.

Homilie
De mensen in Israël/Palestina kijken deze dagen met angstige ogen naar de hemel. Er dalen raketten neer die dood en verderf zaaien. In de hemel klinken sirenes en angstaanjagende geluiden die een inslag aankondigen. Mensen vluchten hun huizen uit en verbergen zich in schuilkelders. Oorlogstaferelen! Tientallen doden zijn al gevallen. Het Heilig Land wordt opnieuw verscheurd door haat, geweld en onderdrukking. De aanleiding vormen huisuitzettingen in Oost-Jeruzalem. Het is een vorm van apartheid, zoals door een aantal internationale vredesorganisaties, zoals Pax, is uitgesproken. Het lijkt weer opnieuw alsof de Heer de aarde heeft verlaten om haar in de steek te laten. Terwijl de hemel de koepel is die de aarde omspant en veiligheid zou moeten bieden, is de hemel voor de inwoners van Jeruzalem, Tel Aviv en Gaza de richting vanwaar de aanvallen komen. Welke zin heeft ons Paasfeest, en deze Hemelvaart in de context van geweld en oorlog? Laat de Heer ons weer aan ons lot over en legt Hij de geschiedenis in onze machteloze handen? Wat schieten we daarmee op?

Toch worden de leerlingen de wereld ingestuurd. Want niet op de hemel dienen zij hun blik te richten, maar op de wereld. De leerlingen worden door de engelen op het spoor van naastenliefde gezet. In de wereld moet het evangelische leven gestalte te krijgen. In die wereld levert de christelijke gemeenschap een bijdrage aan het menselijk samenleven. Vaak moeten we ons jammerlijk falen erkennen, zoals nu in het Heilig Land, waar grove onrechtvaardigheden plaatsvinden. De internationale gemeenschap is onmachtig. De stemmen van kerkelijke en religieuze leiders die oproepen een einde aan het geweld te maken en te bouwen aan een vredige en rechtvaardige samenleving, verstommen tussen het geweld. Twee volken en vele andere bevolkingsgroepen daartussen strijden om ruimte te vinden om te leven. Iedere groep heeft een eigen pijnlijke geschiedenis van onderdrukking en vervolging. Die geschiedenis van Israëli en Palestijnen is een slechte basis om een toekomst op te bouwen. Daar is meer voor nodig.

Toch opent de Heer met zijn Hemelvaart een gezicht op een toekomst van vrede. Een visie die vertrouwen geeft, ook al zien wij momenteel geen mogelijkheid tot vrede. In zijn vertrek naar de hemel, gaat Hij ons voor. Hij duidt ons de richting aan waarheen de mensheid ondanks alles toch op weg is, terwijl we nu een neergang en een ondergang zien in oorlog en geweld. Zoals we in het afgelopen jaar veel neergang gezien hebben, zal er een opgang volgen. Christus die neergedaald is in de dood, is opgestaan tot nieuw leven. Deze opgang wordt vandaag voortgezet in de richting van de eenheid met God. Hemelvaart is niet het vertrek van Jezus naar een nieuw adres, maar Hij schept ruimte voor de mens bij de Vader. Christus die Gods Zoon en de Mensenzoon is, komt thuis bij de Vader waar ook de mensheid ooit vrede zal vinden.

Moge dat besef ons nog krachtiger maken om te waken voor de vrede, daar waar mogelijk. Want dat is onze opdracht. Niet alleen geweld moet stoppen, maar ook ongerechtigheid en onderdrukking. Op deze Hemelvaart zijn we getuigen dat de hemelse vrede bestemd is voor de mens op aarde en dat we geroepen zijn die vrede op te bouwen. Bidden we dat de Heilige Geest de mensheid en de plaatselijke en internationale leiders zal inspireren! Amen