LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging zesde zondag van Pasen, 9 mei 2021

Lezingen
Handelingen 10, 25-26.34-35.44-48
Psalm 98
1 Johannes 4, 7-10
Johannes 15, 9-17

Welkom
Welkom bij deze nieuwe ontmoeting met de verrezen Heer. De beelden in het evangelie die we de laatste weken kregen, lichten toe wie Jezus voor ons is en worden nu verdiept naar vriendschap. Hierin komen alle beelden samen. Juist nu we ons voorbereiden op zijn Hemelvaart beseffen we dat niet zijn zichtbare aanwezigheid ons die vriendschap geeft, maar het ontvangen van zijn woord en zijn leven in het sacrament. Dat vieren we vandaag: wij zijn vrienden in deze wereld die de levenwekkende kracht van Hem uitdragen in woord en daad. Bidden wij om ruimte voor Hem te maken.

Homilie
Broeders en zusters, vrienden van de Heer,
Vele woorden kunnen voor de liefde gebruikt worden. Liefde is een zeer rijk begrip waar enorm veel dimensies aan vast zitten zodat we er niet over uitgepraat raken. We weten dat de liefde de kernboodschap van het evangelie is, maar toch zien we om ons heen dat in deze wereld, en ook in de christelijke gemeenschappen van de kerken de liefde niet altijd te vinden is. Waarom is deze opdracht van Jezus die voor iedereen zo vanzelfsprekend is, toch zo moeiljk en zo onhaalbaar?

In zijn encycliek Deus caritas est heeft Paus Benedictus dit als kerngedachte van zijn hele pausschap gemaakt. Goed om te realiseren dat voor de paus de kern van onze christelijke boodschap is, dat God liefde is. Hij geeft niet alleen liefde en zegt niet alleen dat dat we elkaar moeten beminnen, maar Hij ís de liefde. Waar liefde is, is Hij aanwezig. Wie niet in God gelooft, zegt Johannes, gelooft eigenlijk niet in de liefde. En dat is een treurige zaak. In zijn encycliek onderscheidt paus Benedictus een aantal woorden die verschillende aspecten van de liefde duidelijk maken. Er is de liefde die vooral gericht is op de naastenliefde, de hulpverlening, de zorg voor anderen, inclusief mantelzorg. Het is de caritas of philia die ons tot broeders en zusters maakt van hen die in nood verkeren. We zijn geen professionele hulpverleners die een taakomschrijving moeten vervullen, maar we zijn mensen die zich het lot van een ander aantrekken, omdat we onszelf in de ander herkennen. Anders dan protocolvreters die alleen kijken of er aan regels wordt voldaan, zijn we oplossingsgericht. We zoeken manieren om iemand te helpen, ook als we bepaalde grenzen in afspraken moeten oprekken. Soms wordt er van ons geprofiteerd en kloppen de verhalen die mensen ons op de mouw spelden niet helemaal, maar toch blijven we van de goedheid van de ander die in nood is uitgaan. Dat uitgangspunt is ons te dierbaar. Dat willen we ons niet laten afnemen. Echte liefde verdraagt het ook dat er soms van geprofiteerd wordt. Een mens in nood heeft niet altijd de luxe om volledig open kaart te spelen. De omstandigheden zijn soms erg ingewikkeld. Pijn van het verleden, schaamte rond gebeurtenissen, trauma’s die zijn opgelopen. De liefde is dan helend.

Er is ook de Eros die met de natuurlijk aspecten van de mens te maken heeft: het verlangen om met de ander samen te zijn. Het is de bron van nieuw leven die uit mensen voortkomt. Hierin schuilt ook de scheppende kracht van de mens; nieuwe wezens kunnen worden geschapen door God, die door deze Eros de mensen met elkaar verbindt. Het is een krachtige liefde die ook uitwassen heeft, maar die de mens tot grote hoogten kan brengen. In het verleden werd Eros slechts gewaardeerd als instrument tot nieuw leven. Maar we hebben inmiddels ook begrepen dat Eros een groot geschenk is, waar de ene mens tot de ander kan komen. Het is communicatie op een existentieel niveau. Mensen mogen ook van elkaars nabijheid genieten, ook van de lichamelijke nabijheid.

Evenzo verbindt de liefde ons met God die de bron is van alles. De Agape houdt ons open voor de band met de Eeuwige. De kern van deze liefde is dat deze om niets geschonken wordt en ook vergevende liefde is. Het wordt toegepast op de relatie van God en zijn volk. Al in het Oude Testament wordt hierover gesproken: het volk vergeet vaak het verbond met God. God roept op tot herstel en wanneer het volk weer de stem van God hoort en verstaat en er naar handelt, is er vergeving, een nieuw begin, nieuw leven. Telkens weer wordt het verbond door het volk geschonden. Het volk kiest zijn eigen weg, maar Gods Agape, die onvoorwaardelijk is, betekent ook dat er ruimte is voor vergeving: telkens wanneer het volk van die weg terugkeert, kan er een nieuw begin gemaakt worden.

Dat nieuwe begin laat Jezus zien in zijn opstanding: ook daarin wordt de vergevende liefde zichtbaar. Jezus ontvangt nadat Hij gedood is, nieuw leven. Hij zendt zijn liefde naar heel de mensheid. Wij zijn geroepen de boodschappers van die liefde te zijn. Laten we ons dus steeds weer verwonderen over de kracht van Gods liefde die voor iedereen bestemd is. Mogen wij beseffen dat waar echte liefde tussen mensen bestaat, God zelf woont en blijft en leven geeft. Laten we die boodschap met kracht uitdragen. Amen