LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 3 april 2021, Paaswake Antonius

Lezingen
Genesis 1, 1 - 2,2
Exodus 14, 15- 15,1
Romeinen 6, 3-11
Lucas 24, 1-12

Welkom
Na de opgang van Witte Donderdag en de uittocht van Goede Vrijdag volgt nu de intocht. Van duister naar licht. We worden uitgenodigd om na de dagen waarin we onze duisternis onder ogen zagen, het licht te ontvangen. Het paasvuur wordt gezegend, de Paaskaars wordt getekend met de tekenen van het kruis en de naam van Christus, zoals wij allen in het doopsel getekend zijn met zijn naam. Vanavond vieren we de intocht in het leven. De geloofsleerlingen zullen vanavond binnengaan in het leven met Christus, in de sacramenten van het doopsel en vormsel en zij zullen vanavond gevoed worden met de Geest van Christus zelf, tastbaar aanwezig in de eucharistie.

We zijn samen in een kleine kring, we zijn te gast bij de zusters, na de digitale voorbereidingsavonden zijn we nu echt bij elkaar. Het doopsel en vormsel zijn tekenen van God, die ons aanraakt en leven geeft. Hij voedt ons met de communie, het Brood ten leven. Mogen we altijd in deze gemeenschap van de katholieke kerk de kracht ten leven vinden. Ik wens jullie een mooie intocht in het leven van Christus, ook degenen die via de camera met ons verbonden zijn.

Homilie
Broeders en zusters, geliefde geloofsleerlingen,
We hebben allemaal het beeld kunnen zien: het schip dat het Suezkanaal geblokkeerd had. Gedurende een week was de toevoer naar ons rijke Westen geblokkeerd. Mensen raakten in paniek: er werd gesproken van grote financiële problemen die zouden komen. Bedrijven zagen hun bevoorrading in gevaar komen. Ik was me er niet van bewust hoezeer we van dit kanaal afhankelijk zijn. Een soort kanaalinfarct met tientallen, ja honderden schepen die niet verder konden. Ze konden ook niet achteruit. Het zat helemaal vast. De oorzaak van het vastlopen is nog niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk is het een combinatie van een menselijke fout met onvoorspelbare weersomstandigheden, een zandstorm met slecht zicht. Diepere oorzaken kunnen we vinden in menselijke overmoed: wij kunnen dit schip sturen, ook bij slecht weer. Nee, wijsheid leert dat je soms moet wachten. De belangen van de economie werden echter belangrijker geacht dan veiligheid. Maar denk aan de bemanningsleden van al die schepen; bovendien zat er op een aantal schepen ook nog levend vee. Het had allemaal op een ramp uit kunnen draaien.

Ook in je leven kun je soms het idee hebben dat je door een smal kanaal moet. In vriendschappen, in je werk of opleiding, of door de omstandigheden waarin je verkeert: er is weinig speelruimte. Dat zelfde probleem had Mozes in Egypte: telkens ging hij naar Farao om te vragen: mogen wij in de woestijn onze God gaan vereren? Laat ons vrij, voor ons gebed, voor onze traditie. Beschouw ons niet als slaven en gevangenen. We hebben gehoord wat er gebeurd is: Farao liep vast en zijn eerstgeborene en met hem alle eerstgeborenen van Egypte werden slachtoffer van de stijfkoppigheid van Farao. Een vreselijk verhaal dat meer zegt over de stijfkoppigheid van Farao dan over de vermeende wreedheid van God.

Wanneer Mozes bij de Rode Zee komt en merkt dat de legers van Farao het volk weer willen terughalen, voelt Mozes zich vastzitten tussen de zee en het leger. Wie kan het volk bevrijding geven? In het verhaal dat we gelezen hebben opent God een onmetelijke ruimte voor het volk, een ruimte die uiteindelijk de weg wijst naar het beloofde land. God heeft het volk losgetrokken uit het zand van de woestijn. God zal het volk nog vaak lostrekken van de stijfkoppigheid. Ook Mozes heeft er een zware klus aan.

In het evangelie van Jezus wordt het geloof door de schriftgeleerden en farizeeën ook vaak als een smal kanaal voorgesteld: je kunt zomaar vastlopen door een kleine fout of vergissing. In plaats van een reddingsboei uit te werpen en te helpen om het schip van iemands leven op koers te houden, wachten de schriftgeleerden af tot iemand helemaal vastloopt.

We hebben het donderdagnacht ook kunnen zien: onachtzaamheid leidt tot vergeetachtigheid en dat leidt tot onwaarheden of onvolledig en onjuist informeren. Alle morele connotaties laat ik voor wat ze zijn: maar ook daar kunnen we mensen zien vastlopen in verhalen en argumentaties. Het is niet eenvoudig om zaken dan weer in beweging te krijgen. Het smalle kanaal tussen traditie en schriftgeleerden en Romeinen, voerde Jezus naar zijn dood. Wat Jezus verkondigde werd niet toegelaten door de autoriteiten. Hem werd de mond gesnoerd, het zwijgen opgelegd. Op gruwelijke wijze. Een slavendood. Had ooit iemand kunnen bedenken dat die profetieën van de profeet Jesaja over de lijdende Dienaar bewaarheid zouden worden?

Maar Gods aanwezigheid is onverwoestbaar. Gods roepstem ten leven kan niet het zwijgen worden opgelegd. Jezus werd opgesloten in het donkere graf maar het hemelse licht van zijn Vader is onverwoestbaar. Dát licht schenkt Hij aan ons, in de sacramenten van doopsel en vormsel, in het sacrament van de eucharistie. Aan jullie op de eerste plaats, geliefde geloofsleerlingen, jullie laten ons weer zien welke kracht het geloof kan hebben: het kan je leven in beweging brengen, loswrikken uit een smal kanaal. Als je denkt dat je leven geen vernieuwing en geen toekomt meer kent, strekt God zijn hand uit om je op te wekken.

Wat er met Jezus is gebeurd, is uitzonderlijk, maar het is niet een oud historisch feit, een rimpeling in de geschiedenis. Hij is de eerste van ons allen. Moge deze avond, een nieuw begin in jullie leven, ook voor ons allen, familieleden en vrienden, zusters en allen die meekijken ook een nieuwe moment van beweging zijn, geïnspireerd door de Geest van Christus. Ik wens jullie en ons allen daarin veel geluk, kracht, bemoediging en onmetelijke liefde! Daarom wens ik u allen: Zalig Pasen!