LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 2 april 2021, Goede Vrijdag

Lezingen
Jesaja 52, 13-53, 12
Psalm 31
Hebreeën 4, 14-16 + 5, 7-9
Johannes 18, 1-19, 42

Soberheid vandaag, alleen het kruis wordt straks getoond. Aan het begin gaat de voorganger plat op de grond liggen om te getuigen van de kleinheid van de mens, zijn eigen kleinheid. Zijn toewijding herinnert aan het leven van Jezus, aan het evangelie. Het lijkt misschien een gebaar dat uit de tijd is: het doet denken aan passiviteit en onderworpenheid. Past zo’n gebaar bij de moderne mens? Het gebaar herinnert ook aan het gebed van Jezus in Gethsemane: “Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan”. Jezus wordt klein voor het aangezicht van zijn Vader. Het lijkt alsof de dood hem verplettert. Zo kan angst voor de dood, angst voor het lijden mensen verpletteren en verlammen, bloed doen zweten uit angst voor ondergang, voor uitzichtloosheid in hun situatie.

In het lijdensverhaal volgens Johannes treedt Jezus naar voren. Hij staat op en confronteert het lijden zelf. Hij ziet de kwade machten in de ogen en spreekt hen aan: “Wie zoekt u? U zoekt mij, laat de anderen gaan”. Hij gaat zijn kruisweg in het besef van de liefde. Omdat Hij weet dat Hij Gods liefde voor alle mensen draagt, weet Hij dat het lijden geen vat op hem zal hebben. Hij omarmt het kruis. Dat is het beste antwoord dat de Mensenzoon kan geven op het lijden dat Hem overkomt: omarmen en sterker zijn dan het lijden. Geen slachtoffer, maar gezondene, geen passiviteit, maar roeping, geen ondergang, maar keuze.

Dat is de weg waardoor het kruis uiteindelijk geen angst meer inboezemt, en ook voor ons geen ondergang betekent. Daarom kunnen ook wij het zelf omarmen en aanvaarden omdat we weten dat er leven en liefde is. Aan het kruis is de wet van de eigenliefde verslagen. Aan het kruis is de slavernij van het eigen ik ten onder gegaan. We strekken ook onze handen uit naar de ander, de ander in onze eigen kring, de ander die we ontmoeten. Zo kunnen we met onze armen de hele wereld omarmen en worden wij zelf de armen van het kruis, die zo lang worden dat zij de hele wereld met de armen van Gods ontferming omarmen. Wij mogen die armen zijn van het kruis van Gods liefde. De viering begon vanavond plat op aarde, maar het kruis wordt opgericht. Het zaad van Pasen is gezaaid. Amen