LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 28 maart 2021, Palm - of Passiezondag

Lezingen
Marcus 11, 1-10
Jesaja 50, 4-7
Psalm 22
Filippenzen 2, 6-11
Marcus 14, 1 – 15, 47

Inleiding
Geen processie vandaag, geen beweging van het plein naar de kerk. Die beweging moeten we vandaag met het hart en met de geest maken. Dit is al beter dan vorig jaar, toen er helemaal niets mogelijk was en we slechts de palmtakken konden ophalen bij de deur van de kerk. We laten zien dat ons geloof sterker is dan de rituelen. Nu komt het er op aan daadwerkelijk met Jezus verbonden te blijven in zijn bewegingen van Pasen, van het gejubel van Hosanna naar de eenzaamheid van Gethsemane, een beweging van het lijden aan het kruis naar de ontmoeting met de verrezen Heer in de tuin op Paasmorgen: Rabboeni.

Vandaag komt de stad in beweging om de koning in te halen, een stad die amper begrijpt wat zijn koningschap inhoudt. Tot op de dag van vandaag is het moeilijk voor de mens om met macht om te gaan. Wij laten ons op Palmzondag leiden door deze koning, die de dienstbaarheid zo ver doorvoert dat Hij zijn leven geeft. Laten we in gedachten met deze dienstbare de stad Jeruzalem binnen trekken.

Homilie
Broeders en zusters, vrienden van de Heer,
Wat macht is, heeft denkers altijd geïnteresseerd. Hoe verwerf je macht en hoe kun je macht behouden? Jezus heeft de glorieuze intocht in Jeruzalem niet weten vast te houden, zouden politicologen kunnen beweren. Hij is ten onder gegaan in de ogen van de wereld, maar als we goed kijken, zien we bij de machtige en glorieuze intocht in Jeruzalem al de aankondiging van de ware macht van Jezus: het vermogen om die macht weer los te laten. Hij geeft die macht uit handen op het kruis. De ezel van de eenvoud en de takken van de vrede kondigen de ware aard van zijn koningschap aan: de macht van de dienstbaarheid. De dubbele boodschap van Palm- en Passiezondag brengt ons het evenwicht van de evangelische visie op macht: wie macht denkt te hebben, zal deze verliezen. Hij die zich in dienst stelt van het hogere goed van Gods koninkrijk, zal vruchten dragen. De gekruisigde van de brief aan de Filippenzen, de lijdende dienaar van Jesaja: Hij leeft en inspireert ons om de wereld te vervullen met barmhartigheid en gerechtigheid. Wij trekken met deze dienaar mee en deze trouw aan Hem geeft ons leven. Zolang de wereld niet vergeet dat de ware macht gelegen is in dienstbaarheid, is er toekomst. Maar daar waar mensen zich identificeren met hun eigen macht, gaat het mis. We zien er gewelddadige gevolgen van, waar mensen slachtoffer worden, we noemen Myanmar, Brazilië, maar ook dichter bij huis zien we machtsmisbruik en manipulatie om de macht vast te houden.

Wij blijven trouw aan de weg van Jezus die als een dienstbare koning de stad binnentrekt. De takken die we meenemen en die we uitdelen aan anderen herinneren ons aan de dienstbaarheid van God. Versier je huis met deze takken van de vrede. Versier je hart met de takken van de dienstbaarheid. Wees een krachtig getuige van deze koning, die zijn leven heeft gegeven voor zijn vrienden. Amen