LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 6 december 2020, tweede zondag van de advent

Lezingen
Jesaja 40, 1-5.9-11
Psalm 85
2 Petrus 3, 8-14
Marcus 1, 1-8

Welkom
Op deze dag, de tweede zondag van de advent, gedenken we op de achtergrond ook de gedachtenis van de goedheiligman, de bisschop van Myra. Ik hoop dat u een manier heeft gevonden om gisteren pakjesavond te vieren en ondanks corona samen te zijn in beperkt kring. Bereid de weg van de Heer, klinkt het vandaag. Ieder jaar weer richt Johannes de Doper zich op en laat zijn stem klinken. In de woestijn van dit jaar klinkt zijn stem extra scherp: in de onrust en onzekerheid komt het erop aan dat we zíjn stem laten horen. Kunnen wij zijn stem zijn? Allerlei beperkingen worden ons opgelegd. Als we niet uitkijken laten we angst regeren, maar dat is niet de boodschap van de advent. Omdat we geloven dat er licht gaat komen in de toekomst, wordt de angst vandaag verdreven. Aan dit komende licht trekken we ons op; door deze stem laten we ons leiden. Niet door angst, niet door vrees, maar door de stem van de ruimte voor God.

Homilie
Broeders en zusters, vrienden van de Heer,
Vele stemmen klinken er in onze samenleving: deskundigen, oproerkraaiers, politici, religieuze leiders, zogenaamde zelfverklaarde stabiele genies. Het zijn talrijke fysieke stemmen. In onze tijd komen daar ook nog veel meer digitale stemmen bij die de toon zetten. Het zijn stemmen die ongecontroleerd en onbelemmerd hun eigen werkelijkheid creëren en allerlei nieuws de wereld in slingeren. De onrust die dit met zich meebrengt, beschadigt het vertrouwen van mensen en zet de hele samenleving onder druk. “We kunnen toch niemand meer vertrouwen?” horen we mensen zeggen. Maar deze stemmen die onrust zaaien, staan volgens mij zelf op drijfzand. Waarop baseren die onrust zaaiende stemmen hun meningen, die ze luid verkondigen? Roepen we hen voldoende ter verantwoording? Welk recht van spreken hebben zij voor deze boodschap van onheil? Nee, er is weinig kritisch vermogen en velen laten zich leiden door de boodschappers die vertellen van complotten, van profiteurs en uitbuiters. Het zijn stemmen van duisternis, die angst en wantrouwen zaaien. Of het nu om mensen gaat die roepen dat fraude hun overwinning in de weg staat, of ruziënde partijleiders. Al die schreeuwende ego’s veroorzaken een woestijn van onrust, leegte en uitzichtloosheid!

Waar kunnen we onze toevlucht vinden? Wie kunnen we vertrouwen? Het zou fijn zijn als we één stem zouden kunnen onderscheiden die de weg zou kunnen aanduiden, zodat we die konden volgen. De woestijn van vandaag is dus niet het ontbreken van stemmen, maar juist de veelheid van stemmen en de onrust die dat met zich meebrengt. Dan is het rustgevend als we de stem van Johannes de Doper mogen horen. Wat zegt hij eigenlijk? Zijn boodschap is niet meer dan een opdracht: “Bereid de weg van de Heer!” Maar wat is die weg? Hoe vinden we die weg? Deze stem wil ons voorbereiden op de komst van Christus zelf. Hij wil van ons wachten een actief wachten maken, waarbij we ons niet laten leiden door de stemmen van buiten, maar door de stem van de profeten, door de stem die klinkt in de Bijbel. Johannes en Jesaja zijn de figuren die ons erop wijzen dat we terug moeten keren naar de boodschap van weleer, naar de oorsprong. Deze boodschap zal de onrust kunnen wegnemen zodat we met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. We zullen dan met een gerust en hoopvol hart de Messias kunnen herkennen. We horen Hem niet in het gekrakeel van vandaag, maar in de stem die is als de adem van God, de zachte bries die Elia ooit hoorde en voelde.

De boodschap van de profeet Jesaja die we dagelijks lezen, ook in de weekdagen van de advent, kunnen we prachtig gebruiken als een lakmoesproef om het spreken en handelen van die talrijke stemmen te beoordelen. Zoals de tekst van vrijdag die we lazen tijdens het oecumenisch vredesgebed afgelopen vrijdag: “het is gedaan met de geweldenaar, de tijd van de spotter is voorbij, ieder die op onrecht zint, zal vergaan. Valse beweringen worden ontmaskerd, ieder die de rechters belemmert in hun oordeel, zal zelf onderuit worden gehaald.” Een prachtige hoopvolle boodschap. Laten we in deze tijd ruimte maken voor deze ene stem, die Johannes heeft doorgegeven, een stem die we verstaan in Jesaja, een stem die aankondigt dat Christus komende is.

We hebben als Haagse Gemeenschap van Kerken 24 stemmen op een rijtje gezet op onze oecumenische adventskalender. https://oecumenedenhaag.nl/adventskalender/ . De meeste van deze stemmen ontlenen hun inspiratie aan de Bijbel, anderen spreken over gastvrijheid en verantwoordelijkheid. Zij getuigen van die ene stem die we vandaag horen in de woestijn. Deze woorden van advent stemmen ons hoopvol omdat we hierin de gastvrijheid van God zelf verstaan. Wij zijn geroepen om dragers van die gastvrijheid te zijn. Gastvrijheid voor God betekent gastvrijheid voor elkaar. Dat is de stem die wij doorgeven: een oproep tot gastvrijheid! Amen