LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Korte verkondiging Paaswake

Het licht is binnengebracht. Dit licht verlicht onze geschiedenis. Dat licht geeft visie en we bekijken onze geschiedenis vanuit het perspectief van heil. Wij zijn geen passieve slachtoffers van de geschiedenis, of meegaande objecten van de lotsbestemming. In de gebeurtenissen zijn kansen tot keuzes gelegen. Zien we die kansen om keuzes te maken? De lange Paaswake – en ik ben er blij om dat we deze nacht alle stappen van de Bijbelse geschiedenis kunnen meemaken die de liturgie ons aanreikt – laat de strijd zien tussen Kaïns geschiedenis en Abels geschiedenis. Ik ga weer naar Genesis: de tegenstelling tussen die twee typen mens is de rode draad in de geschiedenis. Staan wij aan de kant van Abel die voortdurend in de geschiedenis ten onder dreigt te gaan, of staan we aan de kant van Kaïn die wil beheersen, verwerven, presteren? Met die vraag lezen we de lezingen van deze nacht waarbij de vraag ons op de lippen ligt: is Jezus, de nieuwe Adem, de Abel die heeft geofferd op Golgota, in het duister verdwenen of is dit offer ook aanvaard, zoals bij Abel? Zal zijn stem nog gehoord worden? Luisteren we naar de hoogtepunten in Gods heilgeschiedenis tot het licht over ons op zal gaan, waar deze paaskaars ons al de aankondiging heeft geschonken.

Homilie
De mens bouwt. De geschiedenis begint met een tuin en eindigt met een stad. De mens maakt allerlei bouwwerken, soms om ruimte te scheppen, soms om af te weren. De mens bouwt vestingen maar ook tempels. Een experiment van de toren tot in de hemel gaat ten onder, maar die verleiding komt voortdurend weer naar boven. De bouwwerken van Egypte waar de Israëlieten als slaafse bouwlieden aan moesten meewerken zijn er mooie voorbeelden van. Ze worden als het ware weggespoeld door het water van de Rode Zee. Sindsdien moet Israël er voortdurend aan herinnerd worden dat het ware bouwwerk niet van steen is. Het paleis van David en de tempel van Salomo vormen slechts de afspiegeling van het ware bouwwerk, dat de mens is die zijn/haar leven bouwt op gerechtigheid. Het voorhangsel in de tempel scheurde bij het sterven van Jezus middendoor: niet achter een gordijn moeten we de Heer zoeken, maar het kruis geeft richting. Juist het lijden van de mensenzoon brengt ons in beweging. Misschien beleeft u, zusters, uw geloften als het bouwwerk van Gods gerechtigheid?

Vestingen en kastelen kunnen dezelfde verleiding hebben als de toren van Babel en de Pyramide van Egypte: jezelf sterk achten als God. Sinds de tijd dat stadsmuren niet meer dienstig zijn, bouwen we een vesting van economie en een marktevenwicht. Het dondert nu als een kaartenhuis in elkaar. De laatste vesting die geslecht moet worden is het rotsgraf. Het rotsgraf dat in de aarde is uitgehouwen is symbool van het geweld dat de aarde wordt aangedaan. Daar is de gekruisigde neergelegd, opgeborgen achter de steen van de machten van het koper, de machten van geweld, geld en afgoderij, de machten waarin de slang zijn kop op steekt. De steen wordt verwijderd door de hemelse wezens die de mens een handje helpen. De vesting van de dood, het rotsgraf, wordt geslecht door het geloof van de vrouwen die als eerste bij het graf komen. Hun geloof verpulvert de vesting van de dood. In plaats van zitten bij het graf, blijven rouwen om de dood die over ons is gekomen, is het woord van de engel: beweging.

Deze wake door de Bijbelse geschiedenis is een beweging: steeds wordt de mens getoond in de gedaante van Abel, de kwetsbare die ondanks alles de drager van de belofte is. In deze wereld van vandaag waarin we de ineenstorting meemaken van onze economische vesting, moet er een nieuw bouwwerk gebouwd worden, een nieuw evenwicht gevonden worden. Natuurlijk zullen de mensenmassa’s weer terugvallen in hun oude patroon, en de steen weer willen terugduwen op haar plaats. Wij blijven getuigen van dat andere evenwicht waar mensen daadwerkelijk vanuit hun hart en ziel met elkaar verbonden zijn, en niet door wat zij doen of hebben. Een nieuw ‘zijn’ wordt zichtbaar in deze weken. Van dat nieuwe ‘zijn’ getuigt de Levende. Wij volgen zijn spoor en treden binnen in een nieuw tijdperk dat Pasen heet. Amen