LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 24 december 2019, hoogfeest van Kerstmis- nachtmis

Lezingen
Jesaja 9, 1-3.5-6
Titus 2, 11-14
Lucas 2, 1-14

Welkom
Welkom aan u allen in deze nacht, in dit huis van licht en vrede. Welkom om het geboorteverhaal van Jezus weer te horen en dit te plaatsen in de wereld van vandaag, onze wereld van nu, in je eigen leven van hier en nu. De geboorte van een kind laat de mens denken en dromen. En zeker de geboorte van dit Kind stemt tot nadenken. U heeft de weg gevonden naar deze plek, deze herberg. De weg is niet eenvoudig en er zijn veel obstakels. We kunnen klagen over de belemmeringen en we kunnen allerlei redenen noemen om thuis te blijven. Maar er is een stem die ons roept en die ons aanspreekt. De stad is onveilig en onrustig. De kerk is niet meer wat ze geweest is. Maar de samenleving is ook niet meer wat ze geweest is. Misschien bent u teleurgesteld in mensen van de kerk. Misschien bent u wel somber over de staat van ons land en onze wereld.

Toch bent u gekomen. Misschien heeft iemand anders u overgehaald. Misschien heeft u zelf mensen kunnen overtuigingen om mee te gaan. Weest welkom hier, met welke bijgedachten u ook bent gekomen. U bent de drempel over. U kunt het Kind in de ogen kijken. Laat het Kind u aankijken. Het Kind dat allen ontwapent, biedt vrede. Daartoe zijn we hier samen. En God komt ons tegemoet in het Kind. En Hij komt in de mensen die we hier ontmoeten. Maar ook komt Hij ons tegemoet in het brood dat in zijn naam gebroken en uitgedeeld wordt. Hij die het brood voor de wereld is, wordt in Bethlehem geboren, in het huis van brood. Hier is Bethlehem, vanuit het brood dat gedeeld wordt kijkt God ons aan en schenkt ons zijn liefde.

Bienvenu à toutes et à tous qui célèbrent la solennité de Noël avec nous ce soir. Dieu partage notre humanité avec nous afin que nous toucherions à sa divinité. Heureux les voyageurs de nuit qui écoutent le message des anges: gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime. Je vous souhaite que l'eucharistie de cette nuit sainte vous transmettra la grâce divine.

Welcome to our guests who celebrate Christmas with us tonight. God shares our humanity in order to reach his divine presence. Blessed are the travellers of this night who understand the message of the angels: Glory to God and peace on earth for men whom He loves. I wish you a very grace-filled celebration.

Willkommen an unsere Gäste die mit uns Weihnachten feiern diese Nacht. Gott teilt unsere Menschlichkeit ob dass wir seine Göttlichkeit erfahren können. Gesegnet sind die Wanderer in der Nacht die die Botschaft der Engel verstehen: Ehre zu Gott in der Höhe und Friede auf Erde für die Menschen die Er liebhat. Ich wünsche Ihnen ein gnadenvolles Mess feier.

Bienvenidos a todos presentes aquí con nosotros esta noche para celebrar la Solemnidad de Navidad. Dios comparte nuestra humanidad a fin que nosotros podamos llegar a su divinidad. Bienaventurados los viajeros de esta noche quienes entienden el mensaje de los ángeles: «¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!». Les deseo una celebración llena de gracia.

Un caloroso benvenuto ai nosri ospiti che celebrano con noi questa notte il Santo Natale. Dio condivide oggi la nostra umanità, affinchè noi possiamo raggiungere la sua divina presenza. Siano benedetti i viaggiatori che questa notte comprendono il messaggio degli angeli "Gloria a Dio e pace in terra agli uomini che Egli ama". Auguro a tutti voi una celebrazione piena di grazia.

Homilie
Broeders en zusters, goede vrienden,
Onze geloofsleerlingen van dit jaar die zich voorbereiden op hun doop en opname in de katholieke kerk met Pasen 2020 kregen de schrik van hun leven. We lazen de kerstverhalen van Lucas en Mattheüs. We spraken over het grote drama dat verscholen gaat achter het idyllische verhaal van een pasgeboren Kind. Zij hoorden voor het eerst over de achtergronden en de betekenis van het geboorteverhaal van Jezus. Het gaat over een Kind dat er eigenlijk niet had moeten zijn. Het gaat over een Kind dat niet in onze wereld past. Hun beleving van Kerstmis viel in duigen bij de lezing van het kerstevangelie van deze nacht. We zaten onder het grote schilderij met het kersttafereel van Bloemaert in de pastorie, dat velen van u wel kennen; we lazen van een voederbak, een kribbe, een stel zwervende herders en een paar beesten. Voor het schilderij in de pastorie staat op de schouw een groot kruisbeeld. Ook dat riep vragen op. Dat kruis lijkt er niet bij te passen: Kerstmis is geen Pasen. Maar het refrein van beide verhalen is hetzelfde: het Kind had er niet moeten zijn, als Kind niet en als volwassene niet. Deze mens past niet in onze wereld. Hij past niet in ons denken.

Als Maria en Jozef in Bethlehem aankomen, zitten alle deuren dicht. Zij zoeken niet zomaar een slaapplek en onderdak, zij zoeken een kraambed. Dat betekent natuurlijk voor een herbergier gedoe: deze gasten zullen extra aandacht nodig hebben. Zij zullen niet zo snel weer vertrekken en er zijn voldoende gasten in de stad met wie gemakkelijker en sneller geld te verdienen is: minder overlast en meer gemak. Hoteleigenaars van alle tijden zijn natuurlijk gastvrij, maar tegelijkertijd zijn zij zakenmensen. Zij hebben ook een business te runnen: “Ga maar ergens anders kijken, met je zwangere vrouw. Je vindt vast nog wel ergens plek” Nee, dus, ofwel: ja, in een grot tussen de beesten!

Niet alleen de hoteldeuren zitten dicht. Israël zit helemaal niet op een bevrijder te wachten. De Romeinen hebben het hier goed voor elkaar. Ze laten de Joden hun God vereren als ze het maar niet te bont maken en niet te veel in het oog lopen en de Romeinse keizer in ieder geval maar lippendienst bewijzen. Ook de deuren van Israël zitten dicht: de politieke status quo verdraagt geen onwettige kinderen. De keizer wil precies weten hoeveel mensen er zijn om zijn macht te doen gelden. Deze pasgeborene valt echter buiten zijn categorieën: het Kind wordt geboren tussen hen die toch niet meegeteld worden: herders doen er niet toe. Stelletje zwervers!

Het verhaal gaat dus over dakloosheid. Het gaat over een dakloos gezin waar we er in onze moderne samenleving veel te veel van hebben. Er zijn nog steeds deuren die dicht zitten en regelmatig merken onze mensen van de caritas dat die deuren niet zo gemakkelijk te openen zijn, echt niet altijd uit onwil, maar ook omdat we het openen zo ingewikkeld hebben gemaakt. We hebben systemen met deuren gecreëerd en we houden deze ook liever vaak gesloten. Veiliger, rustiger, overzichtelijker. Protocol boven barmhartigheid. Dus is Kerstmis een feest omdat God wél deuren opent. Te midden van alle moeilijkheden en onmogelijkheden, creëert God nieuwe wegen die we zelf niet hadden kunnen bedenken. God spreekt immers een andere taal dan de taal van gesloten deuren. Welke deur heeft God dan eigenlijk geopend in deze kerstnacht? Dat is de deur van zijn geloof in de mens. God heeft het vertrouwen in de mens niet verloren. Het Christus Kind is Hijzelf die in deze wereld komt. Hij vertrouwt zichzelf toe aan de wereld, aan de mensheid. De Schepper vertrouwt zich toe aan zijn eigen schepping. Natuurlijk beseft God dat de mens vaak de neiging heeft om de deur naar de ander te sluiten, of alleen open te doen als hij er zelf beter van wordt. Wat heeft de ander mij te bieden? In een wereld van functionaliteit waar deuren pas open gaan wanneer je de sleutel toepast van het voordeel en het gewin, heeft God zijn eigen deur open gezet om mensen te ontvangen. Je hebt geen sleutel nodig, geen DigiD, BSN nummer, of verzekeringspolis. Je bent geen nummer, geen dossier. Je bent een mens die verlangt bemind te worden. Dat betekent het om een menselijke persoon te zijn: verlangen naar Liefde. God schenkt ons vannacht die onvoorwaardelijke Liefde in de geboorte van dit Kind.

De eersten die bij Hem komen zijn herders die dakloos zijn. Hoeveel herders zijn er? Er zijn vannacht vele herders. Dakloosheid heeft immers niet alleen met een eigen dak te maken, maar ook met de betekenis die je aan je leven geeft. Je kunt je in je eigen leven dakloos voelen. Je kijkt om je heen en je beziet je leven, je werk, je relaties, je vrienden, je collega’s en je familieleden. Je bekijkt je tijdsbesteding en je geldbesteding: wat doet het er toe? Wat is de kern? Met al je vragen mag je hier komen onder dit dak dat God gebouwd heeft, een dak van een huis met open deuren. Je mag hier zijn, bij het Kind dat er eigenlijk niet had mogen zijn. Dat godsgeschenk laat ons hier zijn, laat ons hier samen zijn. Dat mag gevierd worden, dat is de betekenis van Kerstmis. Het blijft een dramatisch verhaal, maar de essentie opent de deur van ons eigen hart en daarmee de deur van ons eigen huis. Dat is de eerste stap naar een nieuwe wereld zoals God de Vader die gedroomd heeft, en waarvan zijn Zoon verkondigd heeft in woord en daad. In die heilige Geest vieren we Kerstmis. God ziet je en bemint je!

In die zin wens ik u: Zalig Kerstmis ! Feliz Pasku! Merry Christmas!