LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 1 november 2018, hoogfeest van Allerheiligen

Lezingen
Openbaring 7, 1-4.9-14
Psalm 24
1 Johannes 3, 1-3
Mattheüs 5, 1-12a

Het overweldigende van het visioen uit de Apocalyps is de grote menigte die zich verzameld heeft rondom de troon van God. Het feest van Allerheiligen is niet simpelweg het eren van de selecte groep die het tot de eer van de altaren gebracht heeft. Ieder jaar zijn er enkele gelovigen die bekend gemaakt worden door de paus omdat zij publiekelijk vereerd kunnen worden. Het lijkt een soort beloning voor goed gedrag. Zij worden voorgehouden als voorbeelden en dan willen we hen navolgen.

Toch is het fundament een ander: In Christus heeft God ons als zijn kinderen aangenomen. Het fundament van de heiligheid die we vandaag vieren is het kindschap van God. We zijn geroepen om leerlingen te zijn van het evangelie. In de brief van Johannes die we net gelezen hebben, blijkt dat God ons dat al geschonken heeft. De heiligheid die we vieren is dus niet een onbereikbaar ideaal dat alleen door uitzonderlijke mensen bereikt wordt. Heiligheid is niet het resultaat van goed gedrag. Het is een geschenk van God. Durven we te leven van wat God schenkt? Heiligen bewaren vertrouwen in Gods voorzienigheid ondanks tegenslagen en moeilijkheden en zelfs innerlijke duisternis, zoals Moeder Teresa van Calcutta getuigt in navolging van de grote mystici zoals Johannes van het Kruis.

Het feest van vandaag en de gedachtenis van onze overledenen morgen brengen ons in de grote ruimte van de kerk die op deze aarde en in de wereld van God mensen verzamelt. We geloven dat God ruimte maakt voor allen. En alle mensen van goede wil zullen ooit in die ruimte verblijven. Met dat vertrouwen gaan we de weg van het Koninkrijk en de Zaligsprekingen zijn voor ons een leidraad. Zullen we God ooit zien? Als we Hem in deze wereld herkennen in de uitgestotenen en de kwetsbaren, als we Christus zien aan hun zijde, zal Hij ons herkennen en ons opnemen in zijn vreugde. Dan zullen we God zien. Mogen wij in dat vertrouwen onze levensweg vervolgen. Amen