LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging zesde dag inspiratiereis Assisi 2019

Vandaag vieren we Cosmas en Damianus, patronen van gezondheid. Zij waren al bedreven in chirurgische zaken. Ze konden snijden en amputeren, maar ze konden lichaamsdelen er ook weer aanzetten. Soms moet je in je leven afscheid nemen, maar soms moet je iets nieuws toevoegen.

Het evangelie gaat over de confrontatie van Herodes met het evangelie. Het is een confrontatie die uiteindelijk weinig oplevert. Herodes is misschien van goede wil, maar het komt bij hem niet tot wasdom en levert geen vruchten op. Herodes kent Johannes de Doper. U kent het verhaal: Johannes wijst als strenge profeet Herodes op zijn overspelig gedrag. Als represaille wordt hij gevangen gezet. Toch sluimert in het hart van Herodes het goede: hij luisterde immers graag naar Johannes, maar hij valt in de valkuil van zijn eigen ambitie en machtspositie. Als Salomé ten overstaan van zijn gasten om zijn hoofd vraagt, kan hij dit niet weigeren. Tenminste, zo voelt hij dat. De relatie met zijn gasten is voor hem belangrijker dan het leven van Johannes de Doper.

Vandaag klinkt het verlangen van Herodes om Jezus te ontmoeten. Dat gaat pas gebeuren aan het einde van het evangelie, wanneer Jezus gevangen is genomen. Hij wordt door Pilatus naar Herodes gestuurd, omdat Jezus uit Galilea komt. Maar die ontmoeting wordt een teleurstelling. Jezus acht hem geen woord waardig. Wonderlijk misschien omdat Jezus altijd contact zoekt met zondaars, maar in dit geval beseft Hij dat er geen oprechte openheid voor het evangelie is.

Wat Herodes ontbreekt, is het besef waar de profeet Haggai van spreekt, het besef dat zijn leven ondanks de fraaie buitenkant één grote ruïne is, gebaseerd op overspel en machtsspel. Het is een façade die hij heeft opgetrokken, van een koning die het Joodse volk verdedigt tegen de Romeinen. Helaas moet hij erkennen dat hij zijn identiteit te grabbel gegooid heeft. Zijn geloof is slechts buitenkant, hij heeft geen keuze gemaakt, hij is een opportunist, hij is wankelmoedig en heeft zich laten meenemen door de beproeving. Zijn macht en aanzien zijn hem meer waard dan zijn overtuiging.

Wij zoeken als pelgrims een gezond evenwicht. Wij kunnen ons niet losmaken van onze tijd, ons werk, onze leefwereld, maar dat betekent niet dat ons geloof buitenkant is. Wat houden we vast als kern? Voedsel is de sleutel. Zoals gezondheid alles te maken heeft met de juiste voeding, heeft ook geloven te maken met voldoende geestelijk voedsel. Een bedevaart is zulke voeding. Bijbellezing, kerkbezoek, gesprekken en werken van barmhartigheid zijn ook zulk voedsel. Mogen wij door goed geestelijk voedsel groeien in geloof. Amen