LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 24e zondag door het jaar, 15 september 2019, vormelingen

Lezingen
Exodus 32, 7-11.13-14
Psalm 51
Timotheüs 1, 12-17
Lucas 15, 1-10

Welkom aan jullie, komende vormelingen van de parochie Maria Sterre der Zee, uit alle geloofsgemeenschappen afkomstig. Welkom aan je ouders en andere familieleden en andere parochianen.

De kerk loopt meestal achter bij de samenleving, maar bij het vormsel loopt ze vooruit op wat komen gaat: je weg naar volwassenheid, je weg naar het maken van eigen keuzes, je weg naar het bouwen van je eigen leven. Je krijgt de komende maanden een extra handvat om die weg in te slaan. Het is de Geest van God zelf die over je zal komen. De bisschop zal jullie de handen opleggen en flink bestrijken met heilige geurige olie. Zal je dat gaan voelen? Tja, dat hebben we niet in de hand. We doen ons best om jullie zoveel mogelijk open te stellen voor wat dan gaat gebeuren, je ouders, de mensen van de parochie willen je als het ware aankleden met alles wat nodig is om die gave van de Geest te ontvangen. De voorbereiding is erop gericht dat je meer van het verhaal van Jezus leert begrijpen; dat je meer weet over wat Hij vertelde, wat Hij deed, waarom zijn eerste leerlingen zich bij Hem aansloten en waarom ze na zijn dood en opstanding besloten om met de kerk door te gaan.

Zie het als een ontdekkingstocht waarbij je ook ontdekt dat je niet alleen gaat, maar met je leeftijdsgenoten, en nog veel anderen en ook dat je deel bent van een grote beweging van mensen. We bidden God dat Hij jullie en jullie ouders zal begeleiden en inspireren.

Homilie
Broeders en zusters, vormelingen,
Wat heb je nodig om bij een team te horen? Als je tweeëntwintig voetballers rond ziet rennen hoe kun je ze dan uit elkaar houden? Je moet een eigen kleur hebben, een eigen naam. En stel je voor dat je met je team in een grote mensenmassa opgaat en elkaar kwijtraakt. Kun je je dan voorstellen dat je blij bent iemand van je team terug te vinden? Je hoort bij een team omdat dat bij de spelregels hoort, maar ook word je een team omdat je er samen voor gaat om te winnen. Je hebt samen een doel: je wilt plezier, maken, je wilt winnen en als iemand niet goed meekomt in het team, dan hoop je dat de anderen ook voor hem/haar inspringen. Hier merk je al: het ene team is het andere niet. Er zijn teams die alleen voor de winst gaan en je hebt teams die alleen maar voor de gezelligheid gaan. Er zijn teams waar de leden naar elkaar luisteren en met elkaar plezier maken en teams waar competitie en prestatie de boventoon voeren. Bij wat voor team wil jij horen? Welk team is het meest effectief? Waar ligt het goede evenwicht? Dat zoek je met elkaar.

Je kunt de kerk ook met een team vergelijken. Ook dit team kent een eigen kleur: het is het rood van de liefde, het rood van de Geest, het rood van bloed, het rood van je eigen hart. Met de voorbereiding op het vormsel leer je dit team beter kennen en kun je beslissen wat je voor dit team wilt betekenen. Wat is het eigenlijk voor een team? In het team dat we als kerk vormen, hebben we een inspiratiebron in het evangelie: een goede boodschap voor de mensen dat liefde en geluk mogelijk zijn. God is er ooit mee begonnen en heeft ons de weg gewezen om daarmee door te gaan. Die weg lezen we in het verhaal van Jezus.

Het verhaal dat we vandaag horen past bij de voorbereiding op het vormsel: niemand kan gemist worden! Ook jullie niet, vormelingen, en jullie ouders niet, en jullie broers en zussen niet. Net als in een team dat niet kan gaan spelen als de helft thuis blijft, zal onze samenleving verstarren en doodlopen als wij thuis blijven zitten, als we denken dat anderen de problemen wel zullen oplossen, misschien de regering of je ouders of de paus of nog erger: God. Dan wordt het niets met onze wereld.

Het gaat dit team niet om zichzelf: de kerk bestaat niet voor zichzelf, maar zij bestaat om de wereld te helpen om liefdevol te zijn. Kan de wereld dat niet zelf? Inderdaad, de wereld heeft mensen nodig die laten zien dat die liefdevolle en vriendschappelijke wereld mogelijk is. Er moeten mensen zijn die daaraan herinneren opdat de mensen in de wereld niet voortdurend met zichzelf bezig zijn, met hun werk, met geld verdienen, met succesvol zijn, met amusement, leuk hoor en belangrijk, maar die helpen de wereld niet veel verder.

Het verhaal van vandaag vertelt van God die als een teamleider opzoek is naar zijn ontbrekende teamleden. God ziet zijn team graag compleet en telkens als hij weer een teamlid gevonden heeft, breekt er vreugde uit in de hemel. Het aardige van het team is dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. De tweede lezing maakt dat duidelijk. Het eerste team van Jezus was naar menselijke maatstaf een stelletje ongeregeld. De verdeeldheid was dus als het ware al ingebakken. Paulus zelf, die de tweede brief heeft geschreven, was eerst een grote tegenstander van de leerlingen van Jezus, Hij hoorde als het ware bij het andere team, met andere kleuren en een andere slogan, maar Paulus heeft het nieuwe team omarmd en heeft daarmee het geluk gevonden, want met dat team kon hij de wereld aan, met dat team zag hij de wereld met ogen vol liefde en barmhartigheid. Hij zag overal de liefde te voorschijn komen. Tot zo’n team kun je ook gaan horen door het vormsel. Het is een team dat het rood van de liefde draagt, niet alleen voor je vrienden, maar voor alle mensen die je ontmoet. Vandaag beginnen we met de opbouw van dat team en ik wens jou veel succes. Amen.