LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging Pinksteren 9 juni 2019

Lezingen
Handelingen 2, 1-11
Psalm 104
Romeinen 8, 8-17
Johannes 14, 15-16.23b-26

Welkom
Welkom op Pinksteren, de ochtend van de oogst. Er was een flinke wind de afgelopen dagen, een mooi symbool van de heilige Geest. Desalniettemin hebben we liever een echt begin van de zomer. Waarom is deze wind zo’n symbool van Gods levenwekkende Geest? De wind brengt de meest verharde structuren in beweging. Wat verstard is wordt losgerukt uit deze verstarring. Dat kan nare gevolgen hebben als een boom op je auto valt, maar de bedoeling van de wind is om ons in beweging te brengen. En een briesje is dan niet genoeg! Vanuit het Scheppingsverhaal wordt verteld dat vanaf het begin Gods adem alles in beweging heeft gebracht en tot op vandaag betekent schepping beweging en ontwikkeling. En hoe is het met ons, met ons leven en ons geloven, onze vragen en onze mogelijke antwoorden?

Homilie
Wie heeft je gemaakt tot wie je nu bent? Waar sta je nu op dit moment in je leven? Het is de vraag die de leerlingen zich op deze ochtend van Pinksteren stellen. Na Pasen is er van hen niet veel meer over dan een hoopje ellende. Hun twaalftal is door verraad en verloochening en door de zelfmoord van Judas geschonden en tot een armzalig elftal geslonken dat geen wedstrijd meer kan winnen. Het leven heeft hen verlaten en er lijkt geen andere uitweg dan te verdwijnen in de mist van de geschiedenis. Ze hebben zich opgesloten en de herinneringen aan hun leven met Jezus lijken ver weg. Het drama van zijn dood lijkt het doodlopende einde van de boodschap van het evangelie.

Wie heeft je gemaakt tot wie je nu bent? Het is een vraag die ik regelmatig stel aan mensen met wie ik in gesprek ben. Of dat nu hier in de pastorie is, of zomaar ergens in de stad. Het is een vraag die ik mezelf ook regelmatig stel, het is een vraag die mijzelf ook kan bezighouden. Wat de leerlingen vandaag tot spreken brengt in alle denkbare talen, is een Geestkracht, een oerkracht die de schepping zelf weer in herinnering roept. Toen alles kaal en leeg was, vervulde de Geest als een levensadem de werkelijkheid van licht en kleur, van beweging en warmte. Alles werd gezien in het licht van het beroemde woord van God die zegt dat het goed is. Tot acht keer toe: en God zag dat het goed was.

Dat besef is vandaag doorgedrongen tot de leerlingen: het is goed zoals we hier zijn. En dat doet hen spreken, dat brengt hen in beweging. Er is een verhaal na de dood van Christus. Er is een verhaal na hun eigen doodse periode. Hun eigen leven dat een dood spoor leek, wordt vervuld van een enthousiasme waarmee de wereld opnieuw geschapen kan worden.

Pinksteren is de boodschap zoals Paulus die beschrijft in zijn brief aan de Romeinen: geen slaafsheid, maar vrijheid omdat we kinderen van God zijn, geen kinderen van wat de samenleving van ons vraagt, van mode en trends, die ons alledaagse verlangen najagen, maar kinderen van de Liefde, de Liefde die eeuwig is, de Liefde die alle mensen wil verbinden, de Liefde die alle volkeren wil verbinden zoals we dat vandaag horen in het verhaal van de Handelingen: alle mensen verstaan de boodschap van de apostelen. Alle Menschen werden Brüder und Schwester. Wie heeft Europa gemaakt tot wat het nu is? Deze week konden we beelden zien van het begin van de bevrijding van Europa 75 jaar geleden. Na jaren van onderdrukking die in 1933 al in Duitsland begon en die vanaf 1939 oorlogszuchtige vormen aannam, brak D-Day aan, het begin van een nieuwe geschiedenis van Europa. De onderdrukking en de systematische vervolging van mensen had de mensheid tot een barbaars dieptepunt gebracht. Uiteindelijk kwam er een nieuw Europa tevoorschijn waarbij leiders van de volkeren elkaar hebben verstaan over grenzen van taal en geschiedenis heen. Het was ook de taal van de moed der vergeving en verzoening. Ook dat was een Pinksterervaring: de mens kan een keuze maken over dood en oorlog heen voor vrede en verzoening. Zelfs na die wrede geschiedenis waren er mensen die nog geloofden dat het goed kon komen. Blijkbaar was het nog mogelijk om te geloven in de goedheid van de mens. De idealen van toen hebben de mensheid vooruit geholpen. Dat stemt 75 jaar later tot bezinning.

Het antwoord dat ik wil geven op de vraag “Wie heeft je gemaakt tot wie je nu bent”, is niet anders dan de Geest van God die in mij leeft. De Geest die Jezus in mij wakker heeft gemaakt. Het is een Geest die mij nooit meer zal verlaten. Die Geest die mij geschapen heeft, geeft mij de levensadem om opnieuw geschapen te worden en nu in deze periode, ook in de crisis van de kerk, een stap vooruit te zetten.

Ik wens je toe dat je die Geest in je eigen innerlijk ook hoort spreken en voelt werken. De Geest van het enthousiasme, het idealisme, de Geest die werkt aan vrede en verzoening, die je helpt teleurstellingen en boosheid te overwinnen. Op die manier schud je de dood en de angst als een donkere schaduw van je af en ben je zelf teken van de verrijzenis. Ik wens je toe en zeker de geloofsleerlingen van vandaag dat die Geest je in beweging houdt en altijd bron blijft van kracht en vreugde. De wereld moet worden herschapen en we kunnen de boodschappers en instrumenten van die herschepping zijn. Daartoe zijn we geboren en uitgezonden. Daartoe zijn we uitgerust met de kracht van de Geest. Ik wens je daartoe een gezegende en gelukkige levensweg!

Zalig Pinksteren!

Amen