LogoAdVanDerHelm
 • banner-wjd-1090x350-2
 • banner-ad-thomas-1090x350
 • 1090x350 Rotterdamsebaan OpHetPodium Frank Jansen
 • 17 oktober 2017 Santiago de Compostela
 • Parimaribo 001 1090x350
 • banner dalai lama
 • 2017 Santiago de Compostela - groepsfoto
 • paaswake 2016 pastorie 1090x350
 • 20150110 Ad vd Helm Bij Paus Franciscus 1090x350 2
 • Parimaribo 003 1090x350
 • Minister-president Rutte op bezoek April 2020
 • 1090x350 Rotterdamsebaan Zegening Jurriaan Brobbel
 • banner-ouderen-1090x350
 • banner-doop-1090x350
 • paaswake 2016 kerk 1090x350
 • 20150110 Ad vd Helm Bij Paus Franciscus 1090x350 2
 • Minister-president Rutte op bezoek April 2020
 • banner museum
 • Minister-president Rutte op bezoek April 2020
 • banner-vrijwilligersdag-1090x350
 • Wereld Jongeren Dagen 2013
 • Met p. Thomas van de broeders van Sint Jan in de sacristie van de Jacobuskerk
 • Januari 2018 Op het podium met Jan Douwe Kroeske (foto Frank Jansen)
 • 17 oktober 2017 Santiago de Compostela
 • Toespraak voor Mgr Karel Choennie na zijn bisschopswijding in januari 2016
 • De Dalai Lama op bezoek
 • 2017 Santiago de Compostela - groepsfoto
 • De geloofsleerlingen vlak vóór de viering van de Paaswake 2016
 • Januari 2015 ontmoeting met Paus Franciscus
 • Met de priesters van Paramaribo bij de bisschopswijding van Mgr Karel Choennie
 • Minister-president Mark Rutte op bezoek - April 2020 - copyright Nia Palli
 • Januari 2018 Zegening Rotterdamsebaan (foto Jurriaan Brobbel)
 • Een ontmoeting met de ouderen van de Sint Jacobsstaf
 • Doop
 • Het paaslicht verlicht de mensen in de Jacobuskerk tijdens de paaswake 2016
 • Januari 2015 ontmoeting met Paus Franciscus
 • Minister-president Mark Rutte op bezoek - April 2020 - copyright Nia Palli
 • Met geloofsleerlingen in het Catharijnenconvent
 • Minister-president Mark Rutte op bezoek - April 2020 - copyright Nia Palli
 • IJsjes uitdelen aan de vrijwilligers van de parochie. Oktober 2014

Welkom op de website van AD VAN DER HELM

Ad van der Helm combineert een aantal functies in het katholieke pastoraat, de oecumene, de interreligeuze dialoog en de universiteit.

Als parochieadministrator in de H. Nicolaas parochie te Zoetermeer geeft hij sinds 2021 leiding aan het pastoraal team en het parochiebestuur van deze parochie. Hij zal daar na de zomer ook voorgaan in vieringen. Vanaf september 2021 werkt hij vanuit de pastorie in de Dorpsstraat te Zoetermeer.

Als rector van de Antonius van Padua is hij voorzitter van het bestuur dat de Boskant beheert. Het is het gebouw waar de zusters van het Mensgeworden Woord wonen, bidden, hun projecten uitvoeren en gastvrijheid en een luisterend oor verlenen. Er zijn fondsen nodig om het onderhoud van het gebouw te kunnen bekostigen.

Als hoofddocent kerkelijk recht aan de faculteit voor canoniek recht aan de KU Leuven verricht hij onderzoek op het terrein van de kerkelijke juridische structuur en van het vermogensbeheer in de katholieke kerk. Bovendien geeft hij les op de masteropleidingen van deze bescheiden, maar eerbiedwaardige faculteit (opgericht in 1425) die onderdeel is van de KU Leuven (België). De studenten komen uit België en Nederland, maar ook uit de rest van de wereld.

Hij doceert ook canoniek recht aan de priester- en diaken opleiding Bovendonk te Hoeven (bovendonk-opleidingen.nl). Hij heeft ook op andere instituten lesgegeven: Fontys hogeschool voor theologie en levenbeschouwing, Radbouduniversiteit, International theological institute Trumau (bij Wenen, Oostenrijk).

Zijn betrokkenheid bij de oecumene krijgt gestalte in zijn voorzitterschap van de Haagse Gemeenschap van Kerken (www.oecumenedenhaag.nl). Deze brengt achttien kerken in Den Haag bij elkaar. Hij is de drijvende kracht achter het  maandelijkse vredesplein op het plein vóór de St. Jacobuskerk (www.facebook.com/vredespleindenhaag).

Hij is tevens voorzitter van de stichting prinsjesdagviering die jaarlijks in de Grote of Sint Jakobskerk een interlevensbeschouwelijke samenkomst organiseert voorafgaande aan de Troonrede. Aan deze samenkomst, waarin tien verschillende stromingen participeren (www.prinsjesdagviering.nl ) nemen talrijke kabinetsleden, leden van de staten generaal, andere leden van hoge colleges van staat, ambassadeurs en honderden kinderen deel.

In het bisdom Paramaribo Suriname, is hij vice-officiaal. Hij geeft namens de bisschop en de officiaal leiding aan deze kerkelijke rechtbank. Bovendien geeft hij daar cursussen in het kader van de toerusting van het lekenkader (www.bisdomparamaribo.org).

Hij is lid van het comité van aanbeveling van de stichting waardebeheer die parochies en kerkelijke gemeenten adviseert rond herbestemming en herontwikkelng van kerkgebouwen (www.kerkelijkwaardebeheer.nl).

Samen met Petra Stassen heeft hij boeken gepubliceerd over het bestuur van parochies en parochiële samenwerking.

Op de pagina Bezinning treft u de preken aan die hij in de H. Jacobuskerk in Den Haag houdt of elders.

Hij is mede de initiatiefnemer van de stilte plekken in Den Haag, te vinden op www.stilteindenhaag.nl

 Vaccineren is naastenliefde

 • 20161511 bij de paus
 • Doop november 2020
 • Huwelijkssluiting juni 2016
 • 20141129-admetpastores
 • paaswake 2016 kerkplein 838x563
 • Ad met Pinksteren in kloostertuin
 • Etyen in Spanje
 • Eten in Spanje
 • 20141129-admetijsjes
 • Ad leest eigen boek
 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • 20141129-adbijhuwelijk
 • Huiskapel Maart 2020
 • 20150110-Ad vd Helm bij Paus Franciscus-838x563
 • 20140510-Dalai Lama-838x563
 • Parimaribo 002 2 838x563
 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • Bij plattegrond
 • 20150110-Ad vd Helm bij Paus Franciscus-838x563
 • 20140609 museum 838x563
 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • Parimaribo 003 838x563
 • Mark Rutte op bezoek April 2020
 • Pasen 2014-838x563
 • Bij de Paus 2019
 • Mis in Spanje
 • Bij uitzicht
 • 15 november 2016 op het Vaticaan
 • Juni 2016, Huwelijkssluiting in Friesland
 • Met pastoraal werkers uit Den Haag in de tuin van het MOC Schilderswijk
 • De zegening van het paasvuur op het plein vóór de Jacobuskerk
 • Pinksteren 2016 in de tuin van het Stadsklooster
 • 1 juli 2018 - Pauskeuze Franciscus - vlnr Albert van der Pluym, Ad van der Helm en Sander van Aarle
 • IJsjes uitdelen aan vrijwilligers op het binnenhof
 • copyright Nia Palli
 • Huwelijksviering in de Sint Jacobuskerk
 • 15 maart 2020 Viering in de huiskapel vanwege de Coronamaatregelen
 • 10 januari 2015 - bij Paus Franciscus
 • Afscheid van ZH de Dalai Lama na zijn gesprek met religieuze leiders en minister F. Timmermans op 10 mei 2014 in de pastorie van Sint Jacobusparochie.
 • Mgr Karel Choennie na zijn bisschopswijding in januari 2016
 • copyright Nia Palli
 • 10 januari 2015 - bij Paus Franciscus
 • Met geloofsleerlingen in het Catharijnenconvent
 • copyright Nia Palli
 • Met de priesters van Paramaribo bij de bisschopswijding van Mgr Karel Choennie
 • copyright Nia Palli
 • Het ontsteken van de Paaskaars - Pasen 2014
 • Rome 2019